HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Quý khách có thể thực hiện lưu ký chứng khoán theo một trong ba phương thức sau:

 1. Lưu ký trực tiếp tại FPTS

 2. Lưu ký trực tuyến

 3. Lưu ký qua bưu điện

2
Rút chứng khoán lưu ký

Quý khách có nhu cầu rút chứng khoán đã lưu ký đến trực tiếp Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông tại Trụ sở, Chi nhánh và Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện rút chứng khoán đã lưu ký

Hồ sơ rút lưu ký chứng khoán bao gồm:

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng cá nhân;
 • Giấy CN ĐKKD (bản sao công chứng) và Giấy giới thiệu với Khách hàng tổ chức
 • Giấy đề nghị rút chứng khoán

Các bước thực hiện:

 

3
Chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua VSD

Để thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán cần đến trực tiếp Quầy lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS. Việc thanh toán tiền đối với giá trị chứng khoán chuyển quyền sở hữu do các bên liên quan tự thỏa thuận và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua VSD bao gồm:

- Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán: 04 bản;

- Hợp đồng chuyển nhượng: 03 bản;

- Giấy tờ thể hiện thông tin của các bên:

 • Trường hợp là Cá nhân:
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực
 • Trường hợp là Tổ chức:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng;
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: 01 bản photo của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
  • Giấy giới thiệu.

FPTS sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua VSD và thông báo kết quả tới Quý khách 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

* Lưu ý:

- Việc chuyển quyền sở hữu được thực hiện căn cứ vào Hợp đồng được ký kết giữa VSD và công ty đại chúng.

- Hai bên chuyển quyền sở hữu và nhận chuyển quyền sở hữu chịu hoàn toàn trách nhiệm về đề nghị chuyển quyền sở hữu và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp.

4
Cầm cố chứng khoán qua Tổ chức tín dụng

Trường hợp khách hàng thế chấp tài sản trong tài khoản giao dịch chứng khoán để cầm cố tại các tổ chức tín dụng, theo yêu cầu của tổ chức tín dụng và khách hàng, FPTS sẽ xác nhận phong tỏa chứng khoán tại FPTS và đồng thời làm thủ tục phong tỏa chứng khoán của khách hàng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD). Sau khi FPTS xác nhận phong tỏa, số chứng khoán thế chấp sẽ không được phép giao dịch cho đến khi có văn bản giải tỏa của tổ chức tín dụng, khách hàng và được VSD xác nhận.

Quý khách vui lòng đến trực tiếp Quầy lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS để thực hiện thủ tục Phong tỏa/ giải tỏa chứng khoán.

Hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán bao gồm:

FPTS sẽ thực hiện thủ tục phong tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Lưu ý:

Việc xác nhận chứng khoán phong tỏa chỉ được thực hiện tại VSD đối với trường hợp bên nhận cầm cố là các tổ chức tín dụng được thừa nhận theo quy định hiện hành

Hồ sơ đề nghị giải tỏa chứng khoán bao gồm:

FPTS sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5
Phong tỏa chứng khoán tự nguyện

Quý khách hàng vui lòng liên hệ Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS khi có nhu cầu phong tỏa/giải tỏa chứng khoán đang sở hữu lưu ký tại FPTS.

- Hồ sơ phong tỏa chứng khoán tự nguyện theo yêu cầu bao gồm:

FPTS sẽ thực hiện thủ tục phong tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ giải tỏa chứng khoán tự nguyện theo yêu cầu bao gồm:

FPTS sẽ thực hiện thủ tục giải tỏa chứng khoán và thông báo kết quả cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

6
Cho/biếu/tặng chứng khoán

Quý khách có nhu cầu cho biếu tặng chứng khoán đã lưu ký đến trực tiếp Trụ sở, Chi nhánh và Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện cho biếu tặng chứng khoán đã lưu ký.

Hồ sơ cho/biếu/tăng chứng khoán bao gồm:

1. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên biếu, tặng, cho

2. Giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên biếu, tặng, cho:

 • Trường hợp là Cá nhân:
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực;
  • Nếu người nhận quà tặng là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp là Tổ chức:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng;
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu: 01 bản gốc còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
  • Giấy giới thiệu.

3. Hợp đồng cho/biếu tặng chứng khoán có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản chính hoặc bản sao công chứng.

4. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ được biếu, tặng, cho chứng khoán (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước).

5. Tài liệu chứng minh việc đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các đối tượng phải thực hiện công bố thông tin khi chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

FPTS sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán và thông báo kết quả tới Quý khách 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

7
Thừa kế chứng khoán

Người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế đến trực tiếp Trụ sở, Chi nhánh và Phòng giao dịch của FPTS để thực hiện thừa kế chứng khoán đã lưu ký.

1. Thừa kế theo di chúc

2. Thừa kế theo pháp luật

8
Chào mua công khai

1. Xác nhận số dư và Phong tỏa chứng khoán

Quý khách có nhu cầu bán chứng khoán trong đợt chào mua công khai, sau khi nhận Giấy đăng ký bán chứng khoán tại Đại lý chào mua, xin vui lòng liên hệ Quầy Lưu ký và Quản lý cổ đông của FPTS để được hướng dẫn thủ tục Xác nhận số dư và Phong tỏa chứng khoán.

- Hồ sơ bao gồm:

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng Cá nhân;

 • Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Khách hàng Tổ chức;

 • Giấy đăng ký bán chứng khoán (Theo mẫu của Đại lý chào mua).

2. Giải tỏa chứng khoán do rút lại đăng ký bán

Trong trường hợp rút lại đăng ký bán, Quý khách liên hệ với Đại lý chào mua để được cung cấp Giấy hủy đăng ký bán có dấu xác nhận của Đại lý chào mua. Căn cứ vào yêu cầu của Quý khách và Giấy hủy đăng ký bán, FPTS sẽ thực hiện giải tỏa số chứng khoán Khách hàng đã đề nghị phong tỏa.

- Hồ sơ bao gồm:

 • CMND/ CCCD/Hộ chiếu (bản gốc còn hiệu lực) với Khách hàng Cá nhân;

 • Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng và Giấy giới thiệu với Khách hàng Tổ chức;

 • Giấy hủy đăng ký bán chứng khoán (có xác nhận của Đại lý chào mua).

3. Thanh toán tiền bán chứng khoán; nộp phí, thuế liên quan tới giao dịch

Thời gian dự kiến thanh toán tiền bán chứng khoán và chuyển quyền sở hữu chứng khoán là 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào mua. Số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về tài khoản chứng khoán của Khách hàng tại FPTS.

FPTS sẽ thực hiện khấu trừ phí, thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho Khách hàng.

Biểu phí dịch vụ chứng khoán cơ sở, xem tại đây

10
Thông tin liên hệ

Phòng Lưu ký và Quản lý Cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)

--------------------------------------

Trụ sở chính tại Hà Nội:

Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3773.7070 (Máy lẻ: 5781)

Fax : (84-24) 3773.9058

Phòng giao dịch Hàn Thuyên:

Tầng 2, số 21 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-24) 3933 6668 / 3933 6169

Fax: (84-24) 3933 6168

Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh:

Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 6290.8686 (Máy lẻ: 8711)

Fax : (84-28) 6291.0559

Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu:

Số 159C, Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84-28) 6255 5699 / (84-8) 3914 6090

Fax : (84-28) 3.995 6997

Chi nhánh Đà Nẵng:

100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (84-236) 3553.666 (Máy lẻ: 666)

Fax : (84-236) 3553.888