HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Hướng dẫn đặt lệnh mua/bán chứng khoán

Khách hàng có thể đặt lệnh mua/bán chứng khoán theo 03 cách sau:

 • Đặt lệnh tại Sàn giao dịch của FPTS
 • Đặt lệnh qua điện thoại
  • Áp dụng cho Khách hàng sử dụng thiết bị xác thực người dùng - Token Card
  • Khách hàng gọi điện thoại đến Khối Tư vấn Đầu tư theo thông tin liên hệ tại đây để đăt lệnh
 • Đặt lệnh qua Giao dịch trực tuyền Eztrade
  • Khách hàng xem hướng dẫn chi tiết tại đây
2
Hủy/sửa lệnh

Khách hàng vui lòng thực hiện Hủy/sửa lệnh theo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Lưu ý:

 • Khách hàng thực hiện xong thao tác hủy/sửa lệnh không có nghĩa là lệnh sẽ được hủy/sửa hoàn toàn. Lệnh hủy/sửa thực hiện được bao nhiêu còn phụ thuộc vào lệnh gốc đã được khớp như thế nào tại thời điểm lệnh hủy/sửa chuyển đến hệ thống của Sở GDCK.
 • Để kiểm tra tình trạng của lệnh hủy/sửa, chọn tab “Lệnh trong ngày”.
 • Với các mã sàn HNX:
  • Hiện nay hệ thống chỉ hỗ trợ khách hàng sửa một lần đối với một lệnh gốc
  • Vì vậy, nếu khách hàng muốn thay đổi lần thứ hai đối với một lệnh gốc thì khách hàng cần đặt lệnh hủy đối với lệnh đó; sau khi lệnh hủy được FPTS thực hiện, khách hàng đặt lại một lệnh mới như mong muốn.
 • Với các mã sàn HSX: Khi khách hàng sửa lệnh thì hệ thống sẽ thực hiện lần lượt:
  • (1) Hủy phần chưa khớp của lệnh gốc
  • (2) Tạo lệnh mới tương ứng theo yêu cầu sau khi bước (1) hoàn tất
 • Đối với các lệnh hủy/sửa đang được xử lý trên hệ thống của FPTS thì khách hàng sẽ không thể hủy/sửa tiếp được.
3
Giao dịch Chứng khoán Lô lẻ

Quy định về Giao dịch Chứng khoán Lô lẻ như sau:

 • Sàn HOSE, HNX, UPCOM: Nhỏ hơn 100 cổ phiếu

Quý khách vui lòng thực hiện giao dịch Chứng khoán Lô lẻ theo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

4
Đặt lệnh trước - EzStopLoss

Quý khách có thể thực hiện Đặt lệnh trước theo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

5
Tra cứu báo cáo lệnh trong ngày

Trên giao dịch trực tuyến EzTrade, Khách hàng có thể tra cứu thông tin về các Lệnh trong ngày