HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thời gian giao dịch

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

08:45 – 09:00

Khớp lệnh liên tục phiên sáng

09:00 – 11:30

Khớp lệnh liên tục phiên chiều

13:00 – 14:30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14:30 – 14:45

Thỏa thuận

08:45 – 14:45

Loại lệnh áp dụng

ATO, LO, MTL, MOK, MAK, ATC

Tài sản cơ sở

Chỉ số VN30

Hệ số nhân

100,000 đồng

Quy mô hợp đồng

100,000 đồng x điểm chỉ số VN30

Biên độ giao động giá

± 7%

Bước giá

0.1 điểm chỉ số (tương đương 10,000 đồng)

Giá tham chiếu

Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền kề trước đó hoặc giá lý thuyết trong ngày giao dịch đầu tiên.

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày Thứ Năm thứ Ba trong tháng đáo hạn

Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối của 02 quý tiếp theo

Giá thanh toán cuối cùng

Là giá đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tương lai

Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền

Phương thức giao dịch

Khớp lệnh và thỏa thuận

Đơn vị giao dịch

01 hợp đồng

Giới hạn vị thế hợp đồng

Số lượng HĐTL tối đa được nắm giữ trên 1 tài khoản:

- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 20.000

- Nhà đầu tư tổ chức: 10.000

- Nhà đầu tư cá nhân:  5.000

Sửa, hủy lệnh

- Chỉ có hiệu lực với lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện;

- Không được sửa, hủy lệnh trong phiên khớp lệnh định kỳ;

- Giao dịch thỏa thuận đã được xác lập trên hệ thống giao dịch (có sự tham gia của hai bên giao dịch) không được phép sửa hoặc hủy bỏ.