HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Cầm cố chứng khoán

Vào màn hình chính của EzTrade, chọn Tab “Quản lý HĐ Ký quỹ” và chọn mục “Cầm cố chứng khoán”. Cửa sổ màn hình yêu cầu cầm cố chứng khoán sẽ xuất hiện cho phép khách hàng thao tác.

Khách hàng tích chọn ô tương ứng với từng loại chứng khoán để cầm cố (với tỷ lệ cho vay ký quỹ mà FPTS cung cấp). Nhập số lượng Chứng khoán muốn cầm cố sau đó Nhập Mật khẩu Giao dịch, ấn nút Xác nhận

* Lưu ý:

- Với các chứng khoán đang về tài khoản, khách hàng phải cầm cố toàn bộ số lượng, chỉ có thể sửa số tiền vay xuống.

- Giá chứng khoán là giá đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất.

- Số lượng chứng khoán cầm cố sẽ phải chẵn lô theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán.

2
Trả tiền vay ký quỹ

- Có 2 hình thức trả tiền vay ký quỹ:

  • Trả tiền vay ký quỹ bằng bán chứng khoán ký quỹ: Sau khi thị trường hết giờ giao dịch thì hệ thống của FPTS sẽ tự động tính số tiền trả gốc và tiền lãi tương ứng với số chứng khoán bán được. Số tiền này sẽ được phong tỏa để FPTS thu hồi vào ngày thanh toán của lệnh bán đó. Số tiền còn lại sẽ được ghi Có vào tài khoản khách hàng vào ngày thanh toán (thông thường là ngày T+2);
  • Trả tiền vay ký quỹ bằng tiền mặt: Chọn Tab “Quản lý HĐ Ký quỹ” và chọn mục “Trả tiền HĐ Ký quỹ”.

Chọn các điều kiện để lọc ra các hợp đồng cần trả:

Sau khi đã chọn xong điều kiện lọc, bấm nút “Cập nhật” để hệ thống hiển thị ra các hợp đồng tương ứng:

Tích chọn những hợp đồng cần trả tiền, sau đó điền số tiền muốn trả gốc vào ô “Số tiền trả gốc” tương ứng.

Khách hàng có thể kiểm tra lại tổng số tiền cần trả cho tất cả các hợp đồng đã chọn ở dòng Tổng tiền.

* Lưu ý: Hệ thống của FPTS có hỗ trợ tính số tiền phải trả gốc trong một số trường hợp đặc biệt: Khách hàng chọn phương án trả nợ trong phần Hỗ trợ tính số tiền phải trả:

Để gửi lệnh trả tiền, Khách hàng gõ mật khẩu giao dịch và ấn nút “Xác nhận

* Lưu ý: Khách hàng xem kỹ Trạng thái của các lệnh sau khi gửi vào hệ thống của FPTS: Nếu lệnh gửi thành công thì hệ thống sẽ báo “Lệnh đã thực hiện thành công”, còn nếu lệnh gửi bị lỗi thì hệ thống sẽ hiển thị dòng lỗi với màu Đỏ ở ô “Thông báo” tương ứng.

Thời gian trả tiền vay ký quỹ bằng tiền mặt và gia hạn hợp đồng ký quỹ:

  • 0h00 - 16h30 ngày làm việc;
  • 19h00 - 24h00 ngày làm việc;
  • Cả ngày nghỉ và ngày lễ (trong đó, các khoản trả sau 19h00 hoặc vào ngày lễ, ngày nghỉ sẽ được hạch toán vào ngày giao dịch tiếp theo).
3
Gia hạn hợp đồng vay ký quỹ

Về nguyên tắc, hợp đồng vay ký quỹ có thời hạn 3 tháng, khách hàng cần hoàn trả vốn vay trước thời hạn đáo hạn của mỗi hợp đồng. Tuy nhiên, bắt đầu từ thời điểm 20 ngày trước ngày đáo hạn của hợp đồng vay ký quỹ, Khách hàng có thể gia hạn thêm một kỳ hạn 3 tháng, tùy theo chính sách quản lý giao dịch ký quỹ của FPTS ở thời điểm đó.

Vào màn hình chính của EzTrade, Khách hàng chọn Tab “Quản lý HĐ Ký quỹ” và chọn mục “Gia hạn HĐ Ký quỹ”

Khách hàng tích chọn các hợp đồng muốn xin gia hạn. Hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng trả lãi vay lũy kế đến thời điểm xin gia hạn. Sau đó, các điều kiện trong hợp đồng sẽ được điều chỉnh lại theo chính sách của FPTS đang áp dụng ở thời điểm đó.

Khách hàng nhập Mật khẩu giao dịch và click nút “Xác nhận

Nếu lệnh gửi thành công thì hệ thống sẽ báo “Lệnh đã thực hiện thành công”, còn nếu lệnh gửi bị lỗi thì hệ thống sẽ hiển thị dòng lỗi với màu Đỏ ở ô “Thông báo” tương ứng.

4
Thay đổi hạn mức

Trong trường hợp Khách hàng đã sử dụng gần hết hạn mức và có nhu cầu sử dụng thêm, Khách hàng có thể thực hiện Đề nghị thay đổi hạn mức trực tuyến với các thao tác như sau:

Vào màn hình chính của EzTrade, Khách hàng chọn Tab “Quản lý HĐ Ký quỹ” , nhấn vào mục “Đề nghị thay đổi hạn mức

Nhập hạn mức mong muốn vào ô Hạn mức yêu cầu mới. Nhập Mật khẩu giao dịch rồi click Xác nhận để gửi yêu cầu cho FPTS. Khách hàng có thể theo dõi Tình trạng của yêu cầu cũng như Hạn mức thực tế mà FPTS đã phê duyệt ngay trên màn hình này

5
Tra cứu tham số

Vào màn hình chính của EzTrade, Khách hàng chọn Tab “Quản lý HĐ Ký quỹ” và chọn mục “Tra cứu tham số - HĐ Ký quỹ”

Để tra cứu chi tiết các Giao dịch (Hợp đồng) ký quỹ, khách hàng chọn Tab Quản lý HĐ Ký quỹ và Tra cứu tham số - hợp đồng Ký quỹ. Sau khi lựa chọn các tham số (khoảng thời gian, các hợp đồng chưa thanh toán hay tất cả hợp đồng…) và Cập nhật để xem báo cáo