HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Tại Hà Nội

Danh sách tài khoản nộp tiền tại Hà Nội

Tài khoản môi giới trong nước

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

149001536550

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long

Nộp tiền vào TK 058C…
của Nguyễn Văn A

122.10.00.0295725

BIDV - Chi nhánh Hà Thành

6666.6666.002

TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội

0451.000.238627

VCB - Chi nhánh Thành Công

0287.0406.0040.106

TMCP Quốc tế (VIB) - Chi nhánh Ba Đình – Hà Nội

03.0000.173890

Sacombank - Chi nhánh Thanh Hóa

025.0000.555.6666

TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hà Nội

1902.069.652.6879

TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

314.709.94

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Hội Sở Chính

125.0000.16604

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương

018.216.690.001

TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long

59.66.888

TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Nội

Tài khoản môi giới nước ngoài

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

142001536545

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long

Nộp tiền vào TK 058F…
của Nguyễn Văn A

122.10.00.029573.4

BIDV - Chi nhánh Hà Thành

2
Tại Đà Nẵng

Danh sách tài khoản nộp tiền tại Đà Nẵng

Tài khoản môi giới trong nước

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân Hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - CN Đà Nẵng

111.600.442.999

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn  

Nộp tiền vào TK 058C... của Nguyễn Văn A

6666.7979.001

TMCP Tiên Phong - CN Đà Nẵng

5611.0000.406.184

Đầu tư và phát triển Việt Nam CN Đà Nẵng

4120.716.702.99999

TMCP Nam Á - PGD Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Tài khoản môi giới nước ngoài

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân Hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - CN Đà Nẵng

5611.0001.015149

Đầu tư và phát triển Việt Nam CN Đà Nẵng

Nộp tiền vào TK 058F... của Nguyễn Văn A

3
Tại TP. Hồ Chí Minh

Danh sách tài khoản nộp tiền tại Hồ Chí Minh

Tài khoản môi giới trong nước

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Chi nhánh TP.HCM

3101.0000.564.903

Ngân hàng BIDV - Chi nhánh TP.HCM

Nộp tiền vào TK 058C... của Lê Văn A

1400.00000.267

Ngân hàng Công Thương - Chị nhánh  TP.HCM

037.100.378.3296

Ngân hàng VCB - Chi Nhánh Tân Định

4157.0719

Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Đakao

0000.6888.001

Ngân hàng Tiên phong - Chi nhánh TP.HCM

0601.1985.2636

Ngân hàng Sacombank - PGD Nguyễn Công Trứ

102.217.419.81011

Ngân hàng Techcombank Pasteur

0191.001.453.009

Ngân hàng An Bình - Chi nhánh Lê Văn Sỹ

102.110.070.3007

Ngân hàng MBBank - Chi nhánh Hàm Nghi

060.0452.296.31

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - PGD quận 1

1401.14851.053659

Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Sài Gòn

0037.0410.36004

Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn

Tài khoản môi giới nước ngoài

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân Hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Chi nhánh TP.HCM

3101.0000.564.912

Ngân hàng BIDV - Chi nhánh TP.HCM

Nộp tiền vào TK 058F... của Lê Văn A

0000.6888.013

Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh TP.HCM