HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Đăng nhập Tài khoản

* Lưu ý: Trường hợp quên mật khẩu: Khách hàng có thể nhấp chuột vào Quên mật khẩu hoặc liên hệ với Phòng Dịch vụ khách hàng của FPTS theo thông tin liên hệ tại đây để phục hồi lại mật khẩu.

2
Thay đổi Mật khẩu

Khách hàng truy cập vào màn hình chính của EzTrade, nhấn vào dãy số tài khoản 058C……. (góc trên cùng bên phải bảng giá), sau đó chọn “Thay đổi mật khẩu

Khách hàng lựa chọn loại Mật khẩu cần thay đổi, sau đó nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận (mật khẩu mới) rồi nhấn “Thay đổi” để hoàn tất việc thay đổi Mật khẩu.

3
Cài đặt Mật khẩu giao dịch một lần

Để thuận tiện và nhanh chóng trong quá trình giao dịch, Khách hàng có thể cài đặt Mật khẩu giao dịch một lần cho cả phiên đăng nhập. Có 02 cách cài đặt như sau:

Cách 1: Vào màn hình chính của EzTrade, Khách hàng nhấn vào dãy số tài khoản 058C……. (góc trên cùng bên phải bảng giá). Khách hàng chọn “Cài đặt mật khẩu giao dịch

Cách 2: Khách hàng nhấn vào dòng chữ “Tại đây” (phía đưới ô Xác nhận lệnh)

Sau đó, Khách hàng tích chọn và nhập Mật khẩu giao dịch vào ô “Xác nhận thay đổi”