HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Thay đổi hạn mức

Trong trường hợp Khách hàng đã sử dụng gần hết hạn mức và có nhu cầu sử dụng thêm, Khách hàng có thể thực hiện Đề nghị thay đổi hạn mức với các thao tác như sau:

Vào màn hình chính của EzTrade, Khách hàng chọn Tab “Tra cứu GD ký quỹ” và chọn mục “Đề nghị thay đổi hạn mức”

Nhập hạn mức mong muốn vào ô Hạn mức yêu cầu mới. Nhập Mật khẩu giao dịch rồi click Xác nhận để gửi yêu cầu cho FPTS. Khách hàng có thể theo dõi Tình trạng của yêu cầu cũng như Hạn mức thực tế mà FPTS đã phê duyệt ngay trên màn hình này phần “Lịch sử Thay đổi hạn mức

FPTS sẽ tiếp nhận yêu cầu và xem xét phê duyệt Hạn mức hợp lý, phù hợp với từng Khách hàng.

Lưu ý: Hạn mức ký quỹ, lãi suất vay ký quỹ có thể được FPTS thay đổi theo từng thời kỳ. Trường hợp lãi suất cho vay thay đổi thì mức lãi suất mới sẽ áp dụng cho tất cả số dư nợ ký quỹ hiện tại của Khách hàng tại thời điểm thay đổi. Đặc biệt, việc tỷ lệ vay tăng cao khi giá chứng khoán giảm mạnh, khi FPTS điều chỉnh tỷ lệ vay của một số mã chứng khoán,...

2
Tra cứu thông tin

Khách hàng truy cập vào màn hình chính của EzTrade, chọn Tab “Tra cứu GD Ký quỹ”