HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Để Giao dịch Chứng khoán Phái sinh tại FPTS, Khách hàng cần có tài khoản giao dịch Chứng khoán Cơ sở và ký Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh tại FPTS.

♦ Trường hợp Khách hàng đã có tài khoản Giao dịch Chứng khoán Cơ sở:

- Khách hàng mang theo CMND (bản gốc, còn hạn sử dụng)/Hộ chiếu (đối với nhà đầu tư nước ngoài) đến Trụ sở/Chi nhánh/Phòng giao dịch của FPTS để ký Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh.

♦ Trường hợp Khách hàng chưa có tài khoản Giao dịch Chứng khoán Cơ sở:

- Khách hàng cần thực hiện Mở tài khoản Chứng khoán Cơ sở theo hướng dẫn tại đây

- Sau đó, Khách hàng tiếp tục ký Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh.

Lưu ý

- Thời gian kích hoạt tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh là 01 ngày làm việc kể từ khi Khách hàng ký Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch Chứng khoán Phái sinh.