HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thời gian làm việc tại Trụ sở/Chi nhánh/Phòng giao dịch của FPTS:

- Từ thứ Hai đến thứ Sáu: (Trừ các ngày nghỉ, Lễ tết)

  • Sáng: 8h00 - 12h00
  • Chiều: 13h00 - 17h00

Thời gian giao dịch thu chi tiền mặt:

- Từ thứ Hai đến thứ Sáu: (Trừ các ngày nghỉ, Lễ tết)

  • Sáng: 8h00 - 12h00 (riêng FPTS Hà Nội tại 52 Lạc Long Quân và FPTS Đà Nẵng: 8h00 - 11h30)
  • Chiều: 13h00 - 16h00