HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Tra cứu lịch sử giao dịch

Trên màn hình giao dịch trực tuyến EzTrade, Khách hàng có thể tra cứu thông tin lịch sử giao dịch. Khách hàng chọn Tab "Giao dịch chứng khoán"

2
Tra cứu quản lý tài khoản

Tại dịch vụ Giao dịch trực tuyến EzTrade, Khách hàng có thể tra cứu thông tin về tài khoản giao dịch bằng cách chọn Tab "Quản lý tài khoản"