HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Lãi/ lỗ trên một vị thế Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được tính toán như thế nào?

Lãi/lỗ trên một vị thế Hợp đồng tương lai được tính toán dựa trên chênh lệnh giữa giá Hợp đồng so với giá khi mở vị thế và hệ số nhân Hợp đồng đó. Với Hợp đồng tương lai VN30, một điểm chỉ số tương đương với 100.000 đồng. Khi đó, nếu khách hàng A bán 1 Hợp đồng tương lai VN30 tháng 3 tại giá 900 và sau đó mua lại giá 890, thì khách hàng A sẽ có lợi nhuận là VND 100.000 x (900– 890) = VND 1.000.000 (chưa tính phí giao dịch).

2
Thế nào là thanh toán hàng ngày?

Trong ngày, lãi/lỗ đối với các vị thế đang mở có biến động thực với biến động giá của thị trường.

Tới thời điểm cuối ngày, toàn bộ lãi/lỗ đối với các vị thế đã đóng và lãi/lỗ đối với các vị thế mở đều được ghi nhận và thanh toán cho khách hàng.

Cuối mỗi ngày giao dịch, một mức giá thanh toán cuối ngày được xác định làm cơ sở để Trung tâm Bù trừ hạch toán lãi/lỗ cho các giao dịch phát sinh trong ngày hoặc giá trị của các vị thế đang nắm giữ như sau:

  • Với những hợp đồng mở mới trong ngày:

Lãi/lỗ vị thế mới mở = (Giá thanh toán cuối ngày – Giá giao dịch) x Hệ số nhân x Số lượng hợp đồng

  • Với những hợp đồng đang nắm giữ:

Lãi/lỗ với với vị thế đã có = (Giá thanh toán cuối ngày – Giá thanh toán cuối ngày liền trước) x Hệ số nhân x Số lượng hợp đồng.

3
Tôi sẽ phải chịu những chi phí gì khi tham gia giao dịch Chứng khoán Phái sinh?

Khi tham giao giao dịch Chứng khoán Phái sinh, Khách hàng sẽ phải chịu các khoản chi phí sau:

  • Phí giao dịch của Công ty Chứng khoán: Đây là mức phí nhà đầu tư phải trả cho Công ty Chứng khoán nơi khách hàng mở tài khoản và thực hiện giao dịch. Mức phí này áp dụng cho cả hai vị thế mua/bán.
  • Phí giao dịch của Sở Giao dịch: Áp dụng theo biểu phí quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  • Phí quản lý vị thế (qua đêm) và phí quản lý tài sản ký quỹ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Áp dụng theo biểu phí quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
  • Thuế: Áp dụng theo quy định về thuế đối với sản phẩm phái sinh.
  • Các phí dịch vụ khác.

Quý khách có thể xem chi tiết Biểu phí tại đây

4
Đầu ngày tôi nộp tiền lên tài khoản ký quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và cuối ngày rút hết tiền về số dư = 0 thì tôi có bị tính phí quản lý tài sản ký quỹ không?

VSD tính phí quản lý tài sản ký quỹ trên số dư cuối ngày, nếu cuối ngày số dư = 0 thì sẽ không thu phí này.

Lưu ý: Quý khách nên rút tiền từ tài khoản ký quỹ trước 15h45 các ngày làm việc. Nếu số tiền chưa được rút thành công vẫn bị tính phí quản lý tài sản ký quỹ.

5
Khi giao dịch Chứng khoán Phái sinh sẽ được lợi gì và gặp những rủi ro gì?

Lợi ích

Rủi ro

Phòng hộ rủi ro: Nhà đầu tư có thể giảm thiểu các rủi ro về biến động về giá của một loại tài sản bằng việc tham gia Hợp đồng tương lai.

Với đặc tính giá biến động lớn và nhanh do tỷ lệ đòn bẩy cao. Khi giá của hợp đồng tương lai biến động theo chiều hướng có lợi thì nhà đầu tư có thể ghi nhận một khoản lãi lớn trên giá trị ký quỹ ban đầu. Nhưng ngược lại, khi giá hợp đồng biến động theo chiều hướng bất lợi, nhà đầu tư có thể sẽ phải chịu những khoản thiệt hại lớn trên khoản ký quỹ trong thời gian rất ngắn.

Đầu cơ: Nhà đầu tư có thể kiếm lời với giá trị lớn dựa trên một khoản ký quỹ có giá trị nhỏ

- Khi giá trị ký quỹ của nhà đầu tư xuống thấp hơn mức cho phép (mức Ký quỹ Duy trì), nhà đầu tư phải nhanh chóng bổ sung ký quỹ. Nếu không bổ sung ký quỹ kịp thời, nhà đầu tư buộc phải đóng một phần/toàn bộ vị thế đang nắm giữ để đưa tài khoản về mức an toàn.

 

Tìm kiếm cơ hội từ chênh lệch về giá: Giá của Hợp đồng tương lai và giá của Tài sản cơ sở của Hợp đồng thường biến động giống nhau, tuy nhiên trong một số trường hợp hai sản phẩm trên có biến động khác nhau, nhà đầu tư có thể tìm kiếm được lợi nhuận chênh lệch giá mà không phải bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào.

 

Tổng số lượng Hợp đồng tương lai lưu hành không bị giới hạn: Khác với cổ phiếu hay trái phiếu, Hợp đồng tương lai không có khái niệm tổ chức phát hành. Số lượng hợp đồng lưu hành trên thị trường phụ thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư.

 

- Nhà đầu tư được trải nghiệm một số tính năng như thực hiện Bán khống, giao dịch T+0, chốt lãi/lỗ ngay trong ngày.

 

- Nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một số tiền (ký quỹ) bằng một phần giá trị của Hợp đồng mà nhà đầu tư muốn tham gia. Đây chính là Lợi thế đòn bẩy của Hợp đồng Tương lai.