HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến vào tài khoản FPTS tại BIDV

Hướng dẫn chuyển tiền trực tuyến vào tài khoản FPTS tại BIDV

Quý khách sử dụng chức năng chuyển tiền trực tuyến của ngân hàng BIDV qua internet banking hoặc  qua App chuyển tiền trên điện thoại di động để chuyển tiền vào tài khoản của FPTS tại BIDV.

1. Chuyển tiền qua App Smart Banking của BIDV

Bước 1: Đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến Smart Banking BIDV

Bước 2: Chọn “Thanh toán”, sau đó chọn “Nộp tiền chứng khoán

 

          

Bước 3: Tạo lệnh chuyển tiền

Quý khách cần nhập các thông tin của lệnh chuyển tiền, bao gồm: 

 • Nhà cung cấp dịch vụ: Chọn Công ty CP chứng khoán FPT
 • Loại dịch vụ: Chọn nộp tiền tài khoản chứng khoán
 • Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển vào tài khoản chứng khoán
 • Số tài khoản Nhà đầu tư: Nhập số tài khoản chứng khoán tại FPTS (10 chữ số). VD:058C123456
 • Tên khách hàng: Họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản chứng khoán (tương ứng với số tài khoản trên) viết không dấu. VD: NGUYEN VAN A

          

Bước 4: Xác thực giao dịch bằng OTP theo quy định từ ngân hàng để hoàn tất giao dịch

2. Chuyển tiền qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến internet Banking BIDV

Bước 1: Đăng nhập tại đây

 • Chọn Ngân hàng trực tuyến sau đó chọn Cá Nhân.
 • Nhập Tên Đăng Nhập và Mật khẩu và Mã Captch để đăng nhập.

Bước 2: Tạo lập lệnh chuyển tiền.

 • Chọn “Thanh toán”, sau đó chọn “Thanh toán hóa đơn
 • Điền thông tin giao dịch để thực hiện chuyển tiền. Bao gồm:
  • Tài khoản ghi nợ: Chọn tài khoản ghi nợ.
  • Chọn hóa đơn:Hóa đơn mới
  • Dịch vụ: Nop tien vao TK kinh doanh chung khoan FPT
  • Customer number: Ghi số tài khoản chứng khoán 058CXXXXXX. VD:058C123456
  • Tên khách hàng:Họ và tên đầy đủ của Quý khách (tương ứng với số tài khoản trên) ghi không dấu. VD: NGUYEN VAN A
  • Số điện thoại liên hệ: Số điện thoại của quý khách.
  • Số tiền:số tiền cần chuyển vào tài khoản chứng khoán
 • Chọn Tiếp để tiếp tục thực hiện lệnh chuyển tiền.

Bước 3: Xác thực giao dịch

 • Kiểm tra lại nội dung lệnh chuyển tiền đã tạo lập.
 • Nhập mã xác thực ( OTP): Mã gửi về tin nhắn.
 • Chọn Thực hiện để hoàn tất giao dịch
 • Chọn Hủy để hủy giao dịch.