HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Danh sách nộp tiền tại Đà Nẵng

Danh sách nộp tiền tại Đà Nẵng

Tài khoản môi giới trong nước

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân Hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - CN Đà Nẵng

111.600.442.999

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn  

Nộp tiền vào TK 058C... của Nguyễn Văn A

6666.7979.001

TMCP Tiên Phong - CN Đà Nẵng

5611.0000.406.184

Đầu tư và phát triển Việt Nam CN Đà Nẵng

4120.716.702.99999

TMCP Nam Á - PGD Lê Duẩn - TP Đà Nẵng

Tài khoản môi giới nước ngoài

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại Ngân Hàng

Nội dung

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - CN Đà Nẵng

5611.0001.015149

Đầu tư và phát triển Việt Nam CN Đà Nẵng

Nộp tiền vào TK 058F... của Nguyễn Văn A